Projekt POIR.02.03.02-12-0042 20

Projekt "Interaktywne metryczne panoramy 3D" realizowany jest w ramach podziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Krótki opis projektu 

Głównym celem projektu jest zaoferowanie nowej usługi polegającej na wykonaniu samodzielnych pomiarów na interaktywnych metrycznych panoramach 3D poprzez wykorzystanie interaktywnych metrycznych panoram 3D, powstających w oparciu o dane pochodzące z naziemnego skaningu laserowego w połączeniu z klasycznymi panoramami. Przedmiotem planowanych badań w projekcie będzie określenie sposobu przetwarzania danych, realizowanych procedur pomiarowych oraz sposób automatycznej integracji obu produktów. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie potencjału produkcyjnego Wnioskodawcy poprzez zwiększenie asortymentu dostarczanych klientom usług oraz pozyskanie kolejnych klientów zainteresowanych nową usługą. Usługa będzie funkcjonowała jako wartość dodana do już realizowanych projektów. Każdemu klientowi zamawiającemu skanowanie będzie proponowana możliwość prowadzenia pomiarów na panoramach 3D. Nowo wprowadzona usługa będzie też adresowana do klientów zainteresowanych samodzielnym, szybkim pomiarem obiektów i odległości pomiędzy nimi, na bazie danych pozyskanych przez Wnioskodawcę, bez konieczności zlecania dodatkowych prac. Panoramy będą mogły być wykorzystane w różnych lokalizacjach, zarówno we wnętrzach obiektów zabytkowych, sakralnych, muzeach, obiektach użyteczności publicznej, jak również na terenie obiektów przemysłowych czy też w innych określonych przez klienta lokalizacjach. Planowany projekt umożliwi klientom Wnioskodawcy szeroki dostęp do możliwości wykonywania samodzielne pomiarów 3D na bazie udostępnionych panoram poprzez serwis WWW przy pomocy dowolnej przeglądarki internetowej. Dzięki temu, że pomiar będzie wykonywany na panoramach powstałych na bazie fotografii, pomiar będzie intuicyjny dla użytkownika i nie będzie wymagał specjalistycznej wiedzy. W celu ułatwienia użytkownikowi poruszania się po udostępnionym projekcie i orientacji w obszarze objętym panoramami, zostaną one zintegrowane z podkładami mapowymi lub planami obiektów jak również powiązane hot-spotam.

Koszt projektu


Wstecz