Pomiary Naziemne

Inwentaryzacja powykonawcza

Chmury punków doskonale odwzorowują aktualny, a co najważniejsze, kompletny stan obiektu. Ich interpretacja i modelowanie do sklasyfikowanych elementów które mogą być łatwo wykorzystanie w oprogramowaniu do projektowania 3D lub CAD pozwala na inteligentną inwentaryzację zasobów i obiektów.

Poziom szczegółowości inwentaryzacji może być dostoswany do potrzeb projektu, a co bardzo ważne może być dopasowany do potrzeb projektanta na dowolnym jego etapie. Początkowy model zawierający tylko elementy budowlane może być w późniejszym czasie uzupełniony o instalacje i wyposażenie bez konieczności ponownej wizyty na obiekcie.

Jako firma, która pierwsza w Polsce zastosowała skanowanie laserowe komercyjnie, pracując na oprogramowaniu będącym standardem przemysłowym jak Autodesk Revit DEPHOS Group posiada zarówno narzędzia jak i kompetencje do wykonania inwentaryzacji na każdym etapie życia obiektu w dowolnym, wskazanym przez klienta, formacie CAD lub BIM

Inwentaryzacja powykonawcza budynku

Bez względu na to, czy mowa o inwestycji związanej ze wzniesieniem budynku przemysłowego, usługowego czy też mieszkalnego – geodeta jest najważniejszym specjalistą na placu budowy, który pierwszy się na nim pojawia i ostatni z niego schodzi. W zakresie jego obowiązków znajduje się wiele istotnych z technicznego i logistycznego punktu widzenia zadań. Jednym z najważniejszych jest oczywiście geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. W tym przypadku przygotowaliśmy dla naszych klientów kompleksową ofertę usługową, która z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Z technicznego punktu widzenia pomiar powykonawczy obejmuje swoim zakresem zestaw czynności obliczeniowych i kartograficznych, w wyniku których sporządza się stosowną dokumentację dotyczącą usytuowania poziomego oraz pionowego danego obiektu. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na określenie współrzędnych X i Y, a także rzędnych wysokości mierzonej konstrukcji. Co do zasady – pomiary tego typu wykonuje się na podstawie geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku – jak sama nazwa wskazuje – przeprowadzana jest oczywiście po zakończeniu poszczególnych etapów budowy, kiedy sam obiekt przeznaczony jest już do odbioru. Jednym z najważniejszych elementów całego procesu jest sporządzenie geodezyjnej dokumentacji. Musi ona zawierać wszystkie szczegóły, umożliwiające naniesienie zmian na mapę zasadniczą. Oryginał zostaje przekazany do właściwej instytucji, a inwestor otrzymuje ich potwierdzoną kopię.

Na czym polega pomiar powykonawczy inwestycji budowlanej

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że inwentaryzacja powykonawcza inwestycji budowlanej to skomplikowany i przede wszystkim wieloetapowy proces, który każdorazowo wymaga indywidualnego podejścia. Biorąc pod uwagę fakt, że konieczne do wykonania pomiary dotyczą nie tylko samego budynku, ale także uzbrojenia terenu, to ze względu na warunki związane z dostępem do tych elementów cała procedura może zostać wykonana za pomocą 2 metod – bezpośrednią oraz pośrednią.

Pierwszą z nich stosuje się w odniesieniu do naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu po ułożeniu przewodów, a przed ich ostatecznym zasypaniem. Natomiast w przypadku przewodów już zakrytych geodeci stosują drugą z opcji, korzystając przy tym ze specjalistycznych wykrywaczy. Do zadań dotyczących inwentaryzacji powykonawczej inwestycji budowlanej niezwykle pomocne są również nowoczesne skanery 3D, które pozwalają zebrać bardzo precyzyjne dane. Serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu oraz do zapoznania się ze szczegółami oferty usługowej!