Pomiary Naziemne

Dokumentacja CAD

Chmury punktów zapewniają wyjątkowo gęsty zestaw danych pomiarowych 3D, który może być używany jako odniesienie w wielu zastosowaniach, zwłaszcza w takich branżach, jak architektura, inżynieria i budownictwo (AEC).

Aby najlepiej wykorzystać je w dalszych procedurach, dane chmury punktów muszą zostać poprawnie zinterpretowane i przekonwertowane na projekty CAD 2D lub 3D, które są zgodne z oprogramowaniem projektowym i inżynieryjnym używanym przez profesjonalistów AEC.

Eksperci DEPHOS Group na podstawie chmur punktów opracowują materiały 2D, takie jak rzuty pięter, przekroje lub widoki elewacji. Dokumentacja może być również przygotowana w 3D, od uproszczonych „modeli blokowych” zakresu budynków, aż po szczegółowe modele oparte na cechach i obiektach.