Pomiary Naziemne

Fotorealistyczne modele 3D

Wysokorozdzielcze dane przestrzenne pozwalają na efektywne przygotowanie fotorealistycznych modeli 3D. Połączenie technologii LiDAR i wysokorozdzielczych zdjęć stosowane przez DEPHOS Group pozwala na pozyskanie danych 3D w tym samym układzie współrzędnych i uzyskanie kolorowej chmury punktów. Z chmury punktów tworzone są siatki trójkątów, które następnie są czyszczone i korygowane. Na gotowe siatki nakładane są tekstury tworząc gotowy model 3D.

Najbardziej oczywistym zastosowaniem fotorealistycznych modeli 3D jest dokumentacja obiektów muzealnych. Modele posiadają najwyższą dokładność i stanowią element zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Mogą służyć zarówno do profesjonalnych analiz historycznych czy konserwatorskich jak również doskonałym materiałem do publikacji przy tworzeniu wirtualnych muzeów. Eksperci DEPHOS Group wykonują nie tylko modele obiektów muzealnych, ale również budynków, budowli aż do całych miast. Modele te służą do analiz urbanistycznych, projektowania zieleni, oświetlania czy układów komunikacyjnych. Jednym z najbardziej interesujących projektów było modelowanie zabytkowego centrum miasta na Bliskim Wschodzie. Model posłużył do zaprojektowania spektaklu światła i dźwięku przy zastosowaniu techniki lightmappingu.