Pomiary Naziemne

BIM

BIM (Building Information Modelling) to proces oraz metodologia tworzenia i zarządzania informacją związaną z budynkiem (lub innym obiektem) przez cały jego cykl życia: od projektu poprzez budowę po utrzymanie i remonty.

Dysponując najnowszymi narzędziami do projektowania i modelowania, jak Revit firmy Autodesk, eksperci DEPHOS Group towrzą modele BIM o dowolnie wybranym przez inwestora stopniu szczegółowości. Skanowanie laserowe na każdym etapie budowy dostarcza również informacji które można wykorzystać do kontroli zgodności wykonania z projektem oraz minimalizacji konfliktów projektowych, co pomaga uniknąć kosztownych błędów

Na poziomie podstawowym BIM dotyczy konstrukcji 3D budynku. Usługi skanowania laserowego są idealnym narzędziem do rejestracji przestrzeni, która jest następnie modelowana w 3D. BIM to jednak znacznie więcej niż tylko trójwymiarowe geometrie. Podczas jego tworzenia uwzględniane są zarówno atrybuty fizyczne jak i funkcjonalne elementów budynku.

Chmury punktów i modele pozyskiwanie i tworzone przez DEPHOS Group dostarczają informacji referencyjnych także dla bardziej zaawansowanych procedur BIM. Wykorzystywane w kontekście BIM 4D (model + czas), naziemne skanowanie laserowe rejestruje informacje powykonawcze na każdym etapie cyklu życia budynku.

W kontekście BIM 5D (model + czas + koszty) zapewniają dokładną i wiarygodną informację o zużyciu materiałów pozwalając na rozliczanie i zarządzanie kosztami.